HVO-diesel 50 / EN590

HVO-diesel 50 EN590 bestaat uit een goede kwaliteit fossiele diesel in combinatie met de beste kwaliteit HVO.

De verhouding HVO ten opzichte van de fossiele diesel is in deze brandstof 50%. Deze brandstof bezit daardoor de volgende unieke eigenschappen:

 • EN590 genormeerd
 • Minder Adblue verbruik
 • Winterbestendig (FAME vrij)
 • Meer vermogen
 • Hoge dieselspecificaties
 • CO2- reducerend
 • ISCC-EU- gecertificeerd
 • Emissiearm
 • Minder bodemverontreiniging
 • Deels hernieuwbare grondstoffen
 • Schuimt fors minder
 • Blauw gemarkeerd

Gemiddelde lokale emissiewaarden

In onderstaande tabel staan de lokale emissiewaarden van HVO-diesel 50 EN590 ten opzichte van een normale fossiele diesel. Onze HVO-diesel 50 EN590 reduceert dus gemiddeld 50% CO2 ten opzichte van fossiele diesel!

OmschrijvingGemiddelde waarde
Roet & Fijnstof (PM)18 – 30 %
Stikstofoxide (NOx) 4 – 8 %
Koolmonoxide (CO)15 – 25%
Koolwaterstoffen (HC)15 – 25%
Kooldioxide (CO2)50% TTW – 44.5 WTW
Zwaveldioxide (SO)50%