FAQ: Veelgestelde vragen over brandstof

HVO-diesel

Renewable Diesel is de algemene naam. De scheikundige naam is HVO. Dit is de afkorting van Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent een met waterstof behandelde plantaardige (afval) olie. HVO is een “container begrip”. Je hebt goede en slechte HVO producten. Dat kan gelden voor de grondstoffen en ook voor de brandstof zelf. Deze Diesel is een HVO die op al deze fronten de beste keuze is.
Het getal staat voor het percentage HVO-diesel wat in deze brandstof zit. 20 is dus 20% HVO. Er is bijvoorbeeld ook een HVO-diesel 50. Dat is een mengsel van 50% HVO en 50% gewone diesel.
HVO-diesel 20-50 zijn allemaal EN590 genormeerd. U kunt dus met behoud van de garantie op HVO-diesel 20-50 rijden. Bij twijfel, raadpleeg dan uw dealer.
Ja, de dieselmotor loopt op HVO-diesel stiller dan op fossiel Diesel. Dit heeft te maken met het hoge centaangetal. Hierdoor verbrand de HVO-diesel beter en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler.
Jazeker, bij de uitlaat komt CO2 naar buiten die de plant in het seizoen daarvoor aan de lucht heeft onttrokken. Dat noemen we CO2 neutraal. Maar HVO-diesel moet ook worden geproduceerd en getransporteerd. In dit proces wordt er wel CO2 toegevoegd aan het milieu. Als je deze uitstoot vergelijkt met de productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2 uitstoot bij HVO-diesel maar liefst 89% lager.
HVO-diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het de fossiele diesel op alle fronten. Maar een goed product is ook duurder geprijsd. De prijs van HVO-diesel is afhankelijk van de grondstofprijzen en ontwikkeld zich anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de grondstoffen waaruit de brandstof wordt gemaakt niet gelijk zijn
AdBlue is een product wat uit water bestaat met een beetje ureum. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren. HVO-diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten wordt er minder adblue ingespoten.
Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op HVO-diesel minstens zo schoon, zo niet schoner dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op HVO-diesel.
Bacteriegroei ontstaat vaak door een biobrandstof die aan de fossiele diesel is toegevoegd. Dit gebeurt niet bij HVO-diesel. HVO-diesel is dus biodieselvrij. Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Dit is niet het geval met HVO-diesel. Deze scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel verdwenen. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.

Brandstof

De EN590 norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De fossiel diesel voldoet aan de EN590. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de fossiele diesel gebruikt worden met behoud van de garantie.
De E staat voor (bio)ethanol, het cijfer 5 voor het percentage. Of te wel: in E5 wordt 5 procent (bio)ethanol bijgemengd. Benzine met 10 procent (bio)ethanol heet E10. Diesel heet B7, waterstof H2. Niet alle namen veranderen: super blijft super, lpg blijft lpg.
Niet iedere auto is geschikt voor hogere percentages dan 5%. Testen hebben uitgewezen dat schade pas na 7000km kan optreden, maar waarom het risico lopen? Ethanol doet namelijk pakkingen, kunststoffen en metalen harder slijten. De ANWB geeft op haar site duidelijke info over deze materie https://www.anwb.nl/auto/brandstof/e10 Op de volgende site kunt u checken of uw auto geschikt is voor E10: http://www.e10check.nl/
Als het AdBlue-reservoir bijna leeg is, moet je minstens vier liter bijvullen. Vul de tank echter niet volledig of ga het reservoir niet bijvullen voordat het verklikkerlampje brandt.
Het algemene voorschrift is elke 50.000 kilometer preventief vervangen. Als je niet zoveel rijdt elke 2 à 3 jaar. Meestal vervangt de garage dit filter tijdens een grote onderhoudsbeurt.
https://www.rooijakkers-olie.nl/wp-content/uploads/2020/03/hvo-slang-380x680.png